Stručni zagovarački panel: EU kao zaboravljeni mirovni projekt?

Vukovar, 14. i 15. siječnja 2020.

FORUM 2020 – neformalna mreža organizacija civilnog društva iz Hrvatske koju koordinira CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske, ovim putem Vas poziva na otvaranje predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u ime civilnog društva, koje se održava 14. i 15. siječnja, na obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, u Vukovaru. 

Republika Hrvatska najmlađa je članica EU koja je ušla u EU sa neposrednim iskustvom rata. Već u samim pregovorima oko ulaska u EU vidjelo se je da EU nije senzibilizirana za sve posljedice rata koja sa sobom RH donosi u EU. Tipičan primjer je i dalje značajan dio miniranog teritorija čije čišćenje nije bio prioritet EU, a o psihološkim i socio-ekonomskim posljedicama rata nije potrebno niti govoriti.

Kao zemlja koja predsjedava Vijećem EU u 2020. godini čini se nužnim da Hrvatska ponovno otvori raspravu o tome jesmo li zaboravili da je jedna od uloga EU i ona da bude garancija mira. U trenutku kada EU izdvaja sve više sredstva za obrambene politike i kada dolazak ljudi koji bježe pred ratovima, siromaštvom i posljedicama klimatskih promjena shvaća sve češće kao napad na Uniju, vrijeme je da i glasno progovorimo o mogućim većim naporima koji su potrebni u radu na izgradnji mira kako unutar, tako i izvan svojih granica.

Civilno društvo Hrvatske odlučilo je upravo ovom temom obilježiti početak predsjedanja Hrvatske Vijećem EU. U suradnji sa civilnim društvom iz EU i regije, u Vukovaru – gradu simbolu ratnog razaranja, na dan međunarodnog priznanja RH i završetka Mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, zajedno ćemo razgovarati o tome što se još sve može učiniti kako bi EU aktivno radila na izgradnji mira unutar i van svojih granica.

Program događanja: