Strateško planiranje CROSOL-a

U sklopu razvijenog strateškog plana prepoznali smo šest tematskih cjelina rada CROSOL-a:

1.         Interno jačanje članica CROSOL-a i same mreže

2.         Monitoring rada MVEP-a u području MRS-a (međunarodne razvojne suradnje) i HP (humanitarne pomoći)

3.         Praćenje oružanih sukoba u svijetu

4.         Jačanje pozicije CROSOL-a unutar CONCORD-a

5.         Nastavak  suradnje i pružanje podrške građanima/kama bivše Jugoslavije

6.         Popularizacija MRS-a i HP u domaćoj javnosti. Poticanje građana/ki RH na međunarodnu solidarnost.

Za svaku od tematskih cjelina razrađen je plan aktivnosti. Planiranje je bilo veoma uspješno, u dva dana je napravljen okvirni plan za sljedećih pet godina djelovanja, te detaljniji plan aktivnosti i fokusnih točaka Platforme za sljedeće dvije godine. Također su dogovorene akcije i događanja u sljedećih nekoliko mjeseci, a prva od njih će biti okrugli stol na temu sukoba u Ukrajini koji bi se trebao odviti u studenome 2014. Cjelokupan strateški plan dan je na komentiranje svim članicama te se očekuje da će biti usvojen od strane Upravnog odbora CROSOL-a do kraja listopada 2014.