Provedba ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj – Perspektiva civilnog društva

Drage čitateljice i čitatelji,

pred vama se nalazi prvi „izvještaj u sjeni“ organizacija civilnog društva iz Hrvatske vezan za ocjenu ispunjavanja Programa Ujedinjenih naroda (UN) o održivom razvoju, tzv. Agendi 2030. Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske – CROSOL, u suradnji sa svojim članicama i drugim organizacijama civilnog društva (OCD), po prvi je put sastavila sveobuhvatan izvještaj vezan za aktivnosti po pojedinim ciljevima Agende 2030 s ciljem da, uz redovno vladino izvješće o napretku, javnost dobije i drugi pogled na ispunjenje Agende 2030.

Projekt “Prema otvorenoj, pravednoj i održivoj Europi u svijetu – Projekt predsjedanja EU 2019-2021” financiran je od strane Europske unije te sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provode ga finska platforma nevladinih organizacija u području razvoja Fingo, rumunjska platforma FOND, hrvatska platforma CROSOL te CONCORD, europska konfederacija nevladinih organizacija za razvoj i humanitarnu pomoć. Za sadržaj je isključivo odgovorna Platforma za međunarodnu građansku solidarnost hrvatske – CROSOL i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.