Početak provedbe projekta: Lokalne politike pod povećalom – praćenje provedbe Ciljeva održivog razvoja u lokalnim zajednicama

Projekt “Lokalne politike pod povećalom – praćenje provedbe Ciljeva održivog razvoja u lokalnim zajednicama” je podržan sa € 90.000 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Poziva 5 za srednje projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Provedba projekta započela je 1. listopada 2022. godine, a trajat će ukupno 15 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2023. godine.

Kontakt osoba: Kristijan Kovačić, kristijan.kovacic@crosol.hr.

Sažetak projekta:

Projekt je usmjeren na jačanje zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva u Vukovarsko-srijemskoj i Ličko-senjskoj županiji. Zagovaračke i watchdog organizacije (one koje nadgledaju provedbu određenih javnih politika) u Hrvatskoj su uglavnom koncentrirane u gradu Zagrebu i većim urbanim sredinama, dok su u manjim sredinama slabije prisutne.

Kroz aktivnosti ovog projekta, Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL) osnažit će svoje lokalne partnere – Europski dom Vukovar i Omladinsku udrugu Podum, kao i druge organizacije iz Vukovarsko-srijemske i Ličko-senjske županije za praćenje javnih politika i njihovo zagovaranje na lokalnim i regionalnim razinama. Tematski, kroz projekt će se pratiti provedba Ciljeva održivog razvoja na lokalnim razinama. U Vukovarsko-srijemskoj županiji pratit će se provedba Cilja 5. Rodna ravnopravnost, dok će u Ličko-senjskoj županiji fokus biti na Cilju 10. Smanjenje nejednakosti. Partnerske udruge će nakon završetka zagovaračkih radionica pisati izvještaje o provedbi ovih Ciljeva održivog razvoja u svojim gradovima i županijama, a potom ih promovirati u javnosti, te u konačnici pokušati utjecati na lokalne i regionalne donositelje odluka kako bi se provedba Ciljeva poboljšala. 

Rezultati projekta će stoga ciljati na tri smjera – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osvještavanje građana i suradnju s lokalnim i regionalnim vlastima.