Oglas za posao projektnog asistenta/ice za komunikacije u CROSOL-u

CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost zapošljava na određeno vrijeme jednu osobu na pola radnog vremena na radno mjesto “Projektni asistent/ica za komunikacije” na projektu Climate of Change.

Cilj projekta je provođenje javne kampanje širenja svijesti građana, posebno mladih, o međuodnosu migracija i klimatskih promjena.

Period 1.10.2022. – 28.02.2023.

Zadaće projektnog asistenta/ice za komunikacije obuhvaćaju:

 • Održavanje web stranice CROSOL Platforme (HR i ENG)
 • Osmišljavanje i dijeljenje sadržaja na društvenim medijima CROSOL Platforme (HR i ENG)
 • Sudjelovanje u kreiranju i osmišljavanju online kampanja za potrebe projektnih aktivnosti
 • Ažuriranje baze podataka medijskih kontakata
 • Sudjelovanje u osmišljavanju projektnih poruka usmjerenih ka medijima u HR i EU
 • Kreiranje i istraživanje mogućnosti promocije rada CROSOL-a kroz nove društvene platforme
 • Ostale komunikacijske dužnosti po potrebi i u dogovoru sa uredskim timom CROSOL-a
 • Sudjelovanje i praćenje provedbe projektnih aktivnosti, po potrebi

Prijave se primaju putem mail adrese crosol@crosol.hr, a potrebno je priložiti životopis i kratku motivaciju za posao.

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske nevladina je organizacija koja broji 30 organizacija članica, a bavi se temama kao što su međunarodna razvojna suradnja, humanitarna pomoć, ljudska prava, demokratska politička kultura, kultura i umjetnost, građansko obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj i zaštita okoliša.

Platforma je fokusirana na različite ciljane skupine koje uključuju:

 • druge organizacije civilnog društva – aktivnosti jačanja kapaciteta, zajedničkih zagovaračkih inicijativa i kampanja, izgradnja mreža i savezništava, istraživanje i praćenje te izvještavanje o provedbi javnih politika
 • opću javnost i građanstvo – informiranje i educiranje javnosti, mobilizacije putem javnih kampanja za uvođenje kvalitetnijih javnih politika
 • institucije, donositelje odluka i provoditelje javnih politika – praćenje i izvještavanje o javnim politikama, direktno zagovaranje i dijalog s predstavnicima institucija i donositelja odluka
 • medije i medijske radnike – diseminacija informacija, aktivnosti i zagovaračkih kampanja, informiranje javnosti