DEAR izvješće o Hrvatskoj za 2020.

Program za obrazovanje o razvoju i podizanje svijesti Europske komisije (DEAR) objavio je nacionalno izvješće o Hrvatskoj za 2020. godinu. U izvješću se analizira implementacija DEAR pristupa u Hrvatskoj, te njegova prisutnost u političkom kontekstu, obrazovanju, u javnosti, među mladima i u javnom zagovarnju. Izvješće je objavljeno na engleskom jeziku.

“Tema međunarodne razvojne suradnje općenito je slabo prisutna u hrvatskom društvenom i političkom prostoru. Kao najmlađa članica EU-a sa relativno nedavnim iskustvom vojnih sukoba, Hrvatska je još uvijek u tranziciji od toga da sebe doživljava kao primateljicu, a ne kao zemlju donatoricu na području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći”, jedan je od zaključaka studije, autora Gordana Bosanca.

Cijelo izvješće dostupno je ovdje: