Energane na biomasu u Danskoj

CROSOL od 2021. godine surađuje s organizacijama civilnog društva Europska kuća Ryckevelde (Belgija) i DEO (Danska).  U sklopu u sklopu Erasmus + projekta Building European Democracy– Green Transition in the EU, DEO je u rujnu ove godine organizirao našu prvu pravu razmjenu. Svaka organizacija dovela je 10 motiviranih odraslih osoba…