Seminar MVEP-a: “Mogućnosti sudjelovanja NVO-a u provedbi razvojnih projekata u inozemstvu koje financiraju Hrvatska i EU” – EYD2015

U ćetvrtak, 15. listopada, predstavnici CROSOL platforme sudjelovali su na seminaru u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske pod nazivom “Mogućnosti sudjelovanja NVO-a u provedbi razvojnih projekatra u inozemstvu koje financiraju Hrvatska i EU”.

Tijekom seminara ponuđene su konkretne informacije o mogućnostima i načinima apliciranja za sredstva iz fondova EU-a koja su namijenjena za projekte međunarodne razvojne suradnje u zemljama u razvoju. 

Također se diskutiralo o razlozima zbog kojih je važno uključivanje u projekte razvojne politike, te su se naveli primjeri nekih uspješnih projekata.