Rijeka – Poziv na tribinu: Predsjedanje RH Europskom Unijom 2020. – Što to predsjedanje donosi građanima Hrvatske?

U siječnju 2020. godine Republika Hrvatska počinje s predsjedanjem Vijećem Europske unije, a Grad Rijeka preuzima naslov Europske prijestolnice kulture.

Ova dva događaja velika su prilika da Hrvatska definira prioritete i poruke kojima se želi prezentirati te dati doprinos kulturnom i političkom kontekstu Europske unije. Iako oba događaja u prvi plan moraju staviti potrebe svih članica Europske unije, u ulozi domaćina možemo kroz predsjedanje Vijećem Europske unije upravljati gorućim europskim temama, a kroz inicijativu Europske prijestolnice kulture poticati promišljanja o europskim temama putem kulturno-umjetničkih sadržaja. Hoćemo li u tome uspjeti? Što nam je potrebno da budemo uspješni domaćini?  Što točno znači predsjedati EU? Koje teme mi građani smatramo važnima za promicanje tijekom ovih dvaju događaja? U istom kontekstu, koje su prilike za financiranje projekata organizacija civilnog društva i JLPS-a?

Ovo su neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati na tribini i radionici:

Predsjedanje RH Europskom unijom 2020. – što predsjedanje donosi građanima Hrvatske?

Rijeka, 12. veljače 2019. godine

RiHub, Ul. Ivana Grohovca 1/a, 51 000, Rijeka, 11.00 – 15.00

U prilogu pogledajte detaljan program tribine i radionice, te ispunite online prijavnicu: