Reakcija organizacija civilnog društva na uključivanje Hrvatske u sukob između Rusije i Ukrajine

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL) pridružuje se pozivima brojnih država, međunarodnih organizacija, mirovnih inicijativa i građana diljem svijeta za mirnim rješavanjem sukoba između Ruske Federacije i Ukrajine.

Osuđujemo poteze svih aktera koji doprinose eskalaciji sukoba, kako Ruske Federacije koja gomila vojsku uz ukrajinsku granicu, tako i onih od strane NATO saveza predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama čije su snage raspoređene u zemljama koje graniče s Rusijom. Protivimo se uključivanju Republike Hrvatske u sukob na bilo koji način, uključujući slanje oružanih snaga na konfliktna područja, ali i prodaju oružja i vojne tehnologije sukobljenim stranama.

Geopolitičko natjecanje za dominacijom u percipiranim sferama interesa na koje velike međunarodne sile polažu pravo predstavlja relikt prošlih vremena koji se protivi međunarodnom pravu i pravu država na samoodređenje, kao i svim međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava. Rastući militarizam i sve češće demonstracije vojne moći i tehnologije od strane pojedinih država doprinose destabilizaciji međunarodnog poretka i porastu nedemokratskih tendencija u svijetu. 

Pozivamo sve uključene strane na dijalog i mirno rješavanje sukoba u okviru međunarodnog prava i međunarodnih institucija na čelu s Ujedinjenim narodima.