Reakcija civilnog društva: Hrvatska kao predsjedavajuća Vijećem EU mora žurno pokrenuti konzultacije članica oko sukoba između SAD-a i Islamske Republike Iran

CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske, povodom eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran, poziva Vladu Republike Hrvatske kao državu članicu koja predsjedava Vijećem Europske unije, da žurno pokrene konzultacije među članicama kako bi se najkasnije na sljedećoj sjednici Vijeća za vanjske poslove pri Vijeću EU na dnevni red uvrstilo pronalaženje političkog i diplomatskog rješenja sukoba. Potrebno je raditi na izgradnji konsenzusa među državama članicama o nužnosti mirnog rješavanja sukoba.

Europska unija kao institucija koja predstavlja najuspješniji mirovni projekt u svijetu ima obvezu biti globalnom predvodnicom izgradnje mira, pri čemu treba koristiti sva raspoloživa sredstva kako bi utjecala na svoje međunarodne partnere i potaknula ih na konstruktivni dijalog i smirivanje napetosti. Republika Hrvatska kao jedina država članica Europske unije s recentnim iskustvom vojnog sukoba može ponuditi vrijedan doprinos u ovoj teškoj situaciji i biti aktivna sudionica rasprave o izgradnji mira kao sastavnog dijela vanjske politike EU. 

Ovim putem najavljujemo da će organizacije civilnog društva svoj prvi događaj vezan uz predsjedanje RH Vijećem EU održati u Vukovaru – 14. i 15. siječnja 2020. – upravo na temu EU kao zaboravljenog mirovnog projekta kako bi potaknuli EU institucije da proaktivnije kroz mehanizme izgradnje mira sudjeluju na kriznim žarištima diljem svijeta. Detaljan program događanja u Vukovaru bit će dostupan idući tjedan.