Projekt: Živi jednakost, slavi raznolikost! (2023. – 2025.)

Projekt „Živi jednakost, slavi raznolikost!“ adresira nedostatak razvijenih organizacija civilnog društva (OCD) koje predstavljaju pokretačku promjenu u području promocije i zaštite ljudskih prava u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji (SMŽ). Nedovoljna prepoznatljivost i održivost OCD-a koje provode programe integracije,  dovodi do nekontinuiranih programa integracije za migrante, nedovoljnog razumijevanja europskih vrijednosti i uloge udruga u razvoju demokratskog društva te smanjenja mogućnosti građanskog sudjelovanja i razvoja civilnog društva. Nedovoljan broj OCD-ova koji sustavno rade na razvoju kulture mira i zaštiti ljudskih prava u SMŽ dodatno otežava promociju i zaštitu tih vrijednosti u lokalnoj zajednici.

Projekt je usmjeren na rješavanje problema na tri međusobno povezane razine:

1) Jačanje zagovaračkih kapaciteta OCD-a i javih institucija o europskim vrijednostima, demokraciji i ulozi udruga u razvoju društva;

2) Javna kampanja o radu OCD-a u SMŽ i njihovoj važnosti u izgradnji solidarne i uključive zajednice kroz koju će se građane upoznavati sa konkretnim aktivnostima lokalnih udruga koje su aktivne na području zagovaranja ljudskih prava, europskih vrijednosti i rada na integraciji migranata u lokalnu zajednici; i

3) Zagovaračka kampanja s prijedlogom za gradsko vijeće o proglašenju Dana raznolikosti grada Siska.

Nositelj projekta: Agencija lokalne demokracije Sisak

Partner: CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske

Vrijeme provedbe: 1. studenog 2023. – 28. veljače 2025.

Vrijednost: 54.730,50 EUR

Donator: Program Impact4Values financiran u okviru Programa Unije „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“ Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA), CNVOS, Zaklada Slagalica i Zaklada Solidarna

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.