Prijedlog Zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći na e-Savjetovanju

Prijedlog Zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći trenutno se nalazi na e-Savjetovanju na ovoj poveznici.

Pozivamo sve zainteresirane strane, udruge i građane, da iskoriste svoje pravo te komentarima i prijedlozima pridonesu donošenju boljeg i što sveobuhvatnijeg Zakona o međunarodnoj razvojonoj suradnji i humanitarnoj pomoći.

Svoje prijedloge i komentare na Prijedlog zakona na stranici e-Savjetovanje možete ostaviti do 3. veljače.

PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOJ RAZVOJNOJ SURADNJI I HUMANITARNOJ POMOĆI