Predstavljena Platforma za međunarodnu građansku solidarnost

29. travnja u 12 sati u Velikoj multimedijskoj dvorani Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske CROSOL se prvi put predstavila javnosti.

Platforma CROSOL osnovana je s ciljem jačanja suradnje organizacija civilnog društva u projektima međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći Republike Hrvatske kao i jačanja suradnje između organizacija civilnog društva i Ministarstva vanjskih i europskih poslova u planiranju, provedbi i jačanju vidljivosti međunarodne razvojne suradnje Republike Hrvatske.

Pokretanje platforme predstavila je Vesna Pusić, ministrica vanjskih i europskih poslova, i Gordan Bosanac, predsjednik upravnog odbora platforme, nakon čega se odvila kratka rasprava o ciljevima i sredstvima CROSOL-a, ali i o vanjskoj politici Hrvatske i suradnji MVEP-a s platformom CROSOL.  Tribinu je moderirala novinarka HRT-a Morana Kasapović.

Na predstavljanju je između ostalog zaključeno da se suradnja organizacija civilnog društva (OCD) i Ministarstava vanjskih poslova može činiti neobičnom, ali se radi o suradnji koja može biti plodonosna. Snaga ove Platforme leži u broju njenih članica koje joj pružaju šarolikost projekata i programa, a u suradnji s državom oni mogu biti (bolje) realizirani izvan Hrvatske. Hrvatska stoga mora shvatiti da je sada ona u poziciji davateljice, a ne više primateljice razvojne pomoći. Između ostaloga, EU je najveća davateljica razvojne pomoći na svijetu u kojoj doprinosi sa preko 50 posto.

Države i OCD moraju surađivati, jer država nekada ne može sama reagirati – primjerice u konfliktnim područjima. Ponekad država i ne može ići negdje gdje OCD-i mogu. Hrvatsko je iskustvo posebno vrijedno u EU jer se gradila u postkonfliktnim uvjetima, nosi znanje i iskustvo života u konfliktnim uvjetima, ali i izgradnje institucija nakon toga. Kao postkonfliktna zemlja pregovarala je i s EU te je jedina takva članica.