Predsjedanje Vijećem EU

Predsjedanje Vijećem EU odvija se na način da svakih šest mjeseci druga država članica preuzme tu zadaću.

Glavne zadaće predsjedanja su: planiranje sastanaka Vijeća i njegovih pripremnih tijela, predsjedanje tim sastancima i predstavljanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama Europske unije. Za vrijeme predsjedanja, države članice su organizirane u “trio” sustav, odnosno tročlane skupine koje postavljaju dugoročne ciljeve i pripremaju zajednički program koji definira teme i ključna pitanja kojima će se Vijeće baviti tijekom narednih 18 mjeseci. Na temelju tog programa, svaka od tri zemlje izrađuje svoj detaljni šestomjesečni plan djelovanja. Trenutni trio čine Španjolska, Belgija i Mađarska.

Belgija predsjeda Vijećem EU-a od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine, a fokusirat će se na šest ključnih tematskih područja pod sloganom “Zaštititi. Ojačati. Pripremiti.” Tijekom ovog razdoblja, Belgija će se posvetiti:

  • Obrani vladavine prava, demokracije i jedinstva.
  • Jačanju konkurentnosti Europske unije.
  • Postizanju zelene i pravedne tranzicije.
  • Jačanju socijalnog i zdravstvenog programa.
  • Zaštiti ljudi i granica.
  • Promicanju globalne Europe.

Belgija će tako preuzeti dužnost predsjedanja Vijećem po 13. put i nastaviti s radom prethodnog predsjedništva, Španjolske, prije nego što preda palicu sljedećem predsjedništvu, Mađarskoj. Važno je napomenuti da za predsjedanje Vijećem ne postoje izbori; svaka država članica, bez obzira na veličinu, redom obnaša tu dužnost, što znači da svaka država predsjeda Vijećem svakih 13 i pol godina.

Osamnaestomjesečni program Vijeća (1. srpnja 2023. – 31. prosinca 2024) možete pronaći ovdje.