Početak provedbe projekta: Osnažimo se za CROSOL-idarnost

“Projekt “Osnažimo se za CROSOL-idarnost” je podržan sa € 4.995 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.” Provedba projekta započela je 25. travnja 2022. godine, a trajat će ukupno 3 mjeseca.

Kontakt osoba: Branka Juran, branka.juran@crosol.hr

Sažetak projekta:

U RH je trenutno pristiglo nešto manje od 10000 izbjeglica iz Ukrajine, s procjenama da bi ih moglo doći i preko 20000, i više. Oko 90% izbjegličke populacije u RH iz Ukrajine čine žene i djeca.

Projekt je zamišljen kao podrška u osnaživanju udruga u sklopu CROSOL Platforme u zagovaranju prema relevantnim institucijama, pravovremenom dijeljenju informacija, planiranju zajedničkih aktivnosti i ostalim aktivnostima vezanim uz reakciju civilnog društva na dolazak i prihvat izbjeglica iz Ukrajine u RH.

Drugi dio projekta usmjeren je na rad sizbjeglicama koji su tek došli u Hrvatsku, odnosno kroz tri info-radionice koje će se održati u prihvatnim centrima (za sad su u RH aktivirana 3 prihvatna centra).

Cilj radionica je da se pristigle ljude pravovremeno informira o njihovom pravnom statusu, radnim pravima, a i kako bi im se pružile informacije o mogućnostima i oblicima psihosocijalne podrške koja im je na raspolaganju. Te posjete će nam također omogućiti da u direktnom kontaktu sa izbjeglicama ispitamo njihove potrebe. Na osnovu tih podataka, CROSOL i suradničke organizacije će planirati daljnje aktivnosti usmjerene potreba izbjeglica.

Važan dio aktivnosti ovoga projekta je i online webinar namijenjen volonterima i svim građanima RH koji su na neki način zainteresirani ili uključeni u rad sa izbjeglicama. Njih ćemo educirati o izazovima u radu sa ranjivim skupinama, sa naglaskom na izbjeglice. Također ćemo ih informirati o tome na koji način pristupiti i komunicirati sa ljudima koji su preživjeli takvu vrstu stresa. Kako bi doprinijeli sveopćoj boljoj informiranosti, i volontere ćemo educirati o pravnom statusu izbjeglica iz Ukrajine u RH. Na ovaj način doprinjet ćemo smanjenju širenja neprovjerenih informacija.

CROSOL Platforma je nositeljica ovog projekta a u izvedbi planiranih aktivnosti surađivat ćemo sa organizacijama članicama Platforme, kao i sa nekoliko udruga pridruženih inicijativi, kako bi osigurali najstručniju podršku vezanu uz teme kojima se projekt bavi.