Pismo ministru uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove na temu razvoja 23. studenog

Uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove (FAC) na temu razvoja koji se održava 23. studenog, CONCORD Europe i CROSOL-Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske poslali su pismo ministru Vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske s nizom preporuka.

CONCORD pozdravlja usvajanje Globalnog odgovora na koronavirus u partnerskim zemljama. Tim Europa predstavlja jasan korak naprijed u pogledu učinkovitosti izbjegavanja fragmentacije službene razvojne pomoći EU, te poboljšanju koordinacije u partnerskim zemljama. Ključna uloga EU delegacija u implementaciji odgovora bi mogla dati vrlo pozitivne rezultate. Međutim, kako smo naglasili u našem nedavnom izvješću AidWatch 2020, paket predstavljen u travnju nažalost nije implicirao nova sredstva. Također žalimo zbog nedostatka transparentnosti i odgovornosti glede potrošnje tih sredstava, budući da niti EU smjernice delegacijama za Globalni odgovor na koronavirus niti EU izvješće o monitoringu dosad nisu javno objavljeni.

Budući da će pristup Tima Europa vjerojatno biti ključan za odnošenje EU prema međunarodnim partnerstvima te će biti podloga za zajedničko EU programiranje budućih razvojnih fondova nakon pandemije, potrebno je žurno adresirati neka od ključnih pitanja.

Tim Europa mora se obvezati značajno povećati službenu razvojnu pomoć namijenjenu odgovoru na krizu uzrokovanu COVID-19 koronavirusom i ići korak dalje od ‘’nastojanja da se zaštite budžeti za SRP’’. Naprotiv, s obzirom na nazadovanje u ostvarivanju Agende 2030 koje predstavlja COVID 19 i rastućim nejednakostima koje je uzrokovao, neophodno je povećanje pomoći.

Europska komisija i države članice trebaju staviti u središte svog djelovanja pristupe usmjerene na jednakost u svim područjima djelovanja Tima Europa. Naglasak treba biti na intervencijama usmjerenim ka stanovništvu u smislu ojačavanja društvenih sektora kao što su obrazovanje, zdravstvo,

socijalna zaštita, mala poljoprivredna dobra te prehrambena sigurnost na društveno pravedan i ravnopravan način.

Globalni odgovor EU je dosad bio potpuno slijep na rodna pitanja. Tim Europa mora povećati  fokus na rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i djevojčica u odgovoru na COVID-19, analizirajući različite učinke krize na djevojčice i dječake te žene i muškarce kako bi ponudio prilagođene odgovore na njihove probleme. Naravno, ova preporuka trebala bi se primjenjivati i izvan odgovora na pandemiju.

Tim Europa treba osigurati potpunu transparentnost izvršavanja svojih obveza i odgovora na COVID-19 te omogućiti praćenje i nadzor izmjena u alokacijama financijskih sredstava. Europska komisija treba javno objaviti sveobuhvatan izvještaj o nadzoru EU globalnog odgovora na COVID-19 i njegovom usklađenošću s Agendom 2030 i Pariškim sporazumom. U njega treba uključiti pregled doprinosa država članica paketu, specificirajući zasebno nova i dodatna sredstva.

Lokalne organizacije civilnog drušva i međunarodne nevladine organizacije su u prošlosti, sadašnjosti, a nastavit će i u budućnosti biti predvodnice napora da se dosegne najmarginaliziranija populacija. Međutim, unatoč tome, vrlo mali dio globanog odgovora na COVID-19 je bio kanaliziran kroz civilno društvo i NVO-e. Tim Europa treba značajno povećati svoje uključivanje i podršku OCD-ima, i kao dio napora u okviru ‘’Bolje ponovne izgradnje’’, kao i u ciklusu programiranja. Dosad je nebrojeno puta dokazano da takva suradnja rezultira boljim ishodima za ljude. U proces programiranja Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju stoga treba na smislen način uključiti i organizacije civilnog društva. U tom smislu, ključno je ojačati strukturirane konzultacije s OCD-ima, kako u njihovim središtima, tako i na razini partnerskih zemalja. Države članice koje sudjeluju u inicijativama Tima Europa trebaju podržati doseg prema civilnom društvu, što uključuje poticanje njihovih veleposlanstava da osiguraju konzultacije sa, i prostor za djelovanje lokalnog civilnog društva kao ključnog partnera u provedbi. EU donatori trebaju osigurati da lokalni OCD-a i međunarodni NVO-i koji rade na terenu imaju sredstava za provedbu programa i projekata usmjerenih na borbu protiv COVID-19 pandemije i njezinih posljedica na razini zajednica, kako bi se dosegli ljudi koji su njome najviše pogođeni. U nedostatku dodatnih sredstava za odgovor i oporavak od COVID-a 19, te s obzirom na to da se većina sredstava raspodjeljuje prema geografskim omotnicama,  ključno je osigurati optimalnu komplementarnost EU financiranja. Tim Europa stoga treba osigurati da konzultacije o tematskom programiranju također uzmu u obzir geografsko programiranje.

Sama sredstva SRP-a neće biti dovoljna da bi se ostvario održiv oporavak i provela Agenda 2030 na vrijeme. Podrška Globalnog EU odgovora instrumentima iz privatnog sektora stoga ne treba biti nauštrb modaliteta utemeljenih na grantovima. Tim Europa treba osigurati da se podrška privatnom sektoru daje samo onim tvrtkama koje doprinose ostvarivanju Agende 2030, te u slučajevima kada postoji dokazana dodana vrijednost u smislu razvoja i kada je zajamčeno pridržavanje načela razvojne učinkovitosti. Nadalje, Tim Europa treba preuzeti vodstvo u pogledu napora za suspenzijom i otkazivanjem duga i raditi na UN-ovom trajnom mehanizmu o dugu, kako bi se na sistematičan, sveuobuhvatan i provediv način restrukturirali državni dugovi.

Konačno, Tim Europa treba osnažiti učinkovite mehanizme za jamčenje koherentnosti politika za održivi razvoj, osiguravajući njihovu sistematičniju i učinkovitiju upotrebu od strane svih EU institucija i država članica, što podrazumijeva i najvišu političku razinu. EU treba provoditi procjene učinka na održivost u svakoj sferi javnih politika, uključujući i odgovore na pandemiju.

Budući da je Europska Unija uistinu posvećena boljoj ponovnoj izgradnji, CONCORD i CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske još jednom ponavljaju poziv za stavljanjem solidarnosti na prvo mjesto i da u razvoju nitko ne zaostane.