Paneuropska kampanja otpora neliberalnim demokracijama: “Više demokracije za više Europe”

Posljednjih godina svjedočimo usponu  i širenju politika tzv. neliberalne demokracije u zemljama članicama Europske unije u istočnoj Europi. Nedavni politički događaji u Poljskoj i Mađarskoj mogli bi biti najbolji primjer takvih politika, gdje građani sve više podupiru političke stranke čiji se politički ciljevi protive načelima vladavine prava EU i poštivanju svih vrijednosti ljudskih prava.

Ostale istočne i srednjeeuropske države su također osjetljive i prijemčive na ove vrste napada. S vremena na vrijeme i u drugim državama istočne Europe možemo primjetiti iste obrasce kao i u Mađarskoj i Poljskoj – napadi na organizacije civilnog društva, nezavisne medije, nezavisnu kulturu, napade na pravosuđe i porast ksenofobije i homofobije. Također se osporavaju i već stečena ženska prava. To je jasan znak da su građani istočnoeuropskih zemalja članica EU spremni odustati od nekih temeljnih ljudskih prava kao što su sloboda izražavanja, sloboda okupljanja, slobodni mediji, civilno društvo ili neovisno pravosuđe.

Takvi trendovi nanose ozbiljnu štetu našim demokracijama. Ovom kampanjom želimo poslati drugačiju poruku iz istočnoeuropskih država. Vjerujemo da su neliberalne demokracije bolesne demokracije. Također vjerujemo da se Europa mora promijeniti i prigrliti više demokracije i omogućiti čvršću zaštitu svih vrijednosti ljudskih prava; od građanskih i političkih do društveno-ekonomskih prava. Želimo živjeti u društvima gdje liberalna prava ne marginaliziraju društveno-ekonomska prava, i obrnuto.

Mi – građani istočnoeuropskih zemalja – građani Europe – izjavljujemo da ne podupiremo uspon neliberalnih demokracija. Ideja solidarnosti i demokracije mora preživjeti u Europi.

Samo zajedno možemo izliječiti naše demokracije.

Više demokracije za više Europe!

…………………………………………………………………………………………………………..

Mural: Alexander Flox, Mađarska

“Stigli smo na raskrižje gdje moramo odlučiti – još jednom – koji je naš smjer. Hoćemo li dopustiti neliberalnoj demokraciji da nas drži u lancima, ili ćemo udružiti snage i slobodno poletjeti prema pravednijem svjetskom poretku?” 

Mural: Dainis Rudens, Latvija

“Kada sam razmišljao o slobodi govora, shvatio sam da izgovorena riječ ima veliku moć i daje svjetlo svemu što dotakne, ali neizgovorena riječ živi u tami misli i ideja koje čekaju da dođe svjetlost ili netko tko ima hrabrosti i odgovornosti da djeluje.” 

Mural: Teo Ivančič – Teoson, Slovenija

„Neliberalni trendovi u Europi privlače prošlost u središte političkog života. Strah i neizvjesnost građana propituje kvalitetu postojećeg društvenog ugovora. Vraćamo li se u vrijeme predugovora “homo homini lupus”? Nikada u modernoj povijesti Europe nije bilo veće potrebe za javnim nadzorom nad „vukovima“ vlasti i kapitala. Da budem dramatičniji: ovce će morati biti sposobne kontrolirati vučje porive u sebi.“ 

Mural: Slaven Kosanović – LUNAR, Hrvatska

„Ideja je gledanje na stvari; ljudi koji vide dan i ljudi koji žmire na dan, a vide noć. Otvoreni prozor predstavlja otvoreno oko, kroz koje se vide i koje upijaju pozitivne informacije izvana. Noć i dan su ujedno i priklanjanje pozitivnim i negativnim mislima, ponašanju, načinu života.“