Organizacije civilnog društva otvaraju predsjedanje RH Vijećem EU u Vukovaru

Organizacije civilnog društva otvaraju aktivnosti vezane uz predsjedanje RH Vijećem EU stručnim zagovaračkim skupom u Vukovaru na temu “EU kao zaboravljeni mirovni projekt?” koji će se održati 14. i 15. siječnja 2020.

Osim brojnih aktivnosti Vlade RH, civilno društvo, okupljeno u inicijativu Forum 2020 koju koordinira udruga CROSOL, aktivno će tijekom narednih 6 mjeseci u suradnji s udrugama iz EU i zapadnog Balkana pratiti predsjedanje RH Vijećem EU te zagovarati teme koje drže važnim za građane EU, ali i šire. 

Za mjesto otvorenja predsjedanja iz perspektive civilnog društva odabrali smo upravo grad Vukovar – simbol ratnog razaranja iz kojeg želimo poslati poruke izgradnje mira i ohrabriti EU da se vrati svojim korijenima te da ojača vlastite mirovne politike. Prema nedavno provedenom istraživanju javnog mnijenja u Hrvatskoj, 50% građana smatra da je EU garancija mira na europskom kontinentu. Druga polovica ne drži da je tome tako. Želja nam je da se u budućnosti EU ponovno dokaže kao mirovni projekt, pogotovo u svjetlu najnovijih međunarodnih oružanih incidenata i sukoba.

Za naše otvorenje odabrali smo 15. siječanj – datum koji nije samo Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, već je od ove godine postao i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Smatramo da upravo RH može pokrenuti procese jačanja politike izgradnje mira kao dijela vanjske politike EU. Žao nam je da je Vlada RH do sada propustila tu priliku – te ju nije istaknula kao prioritet predsjedanja. Temeljem dvodnevne diskusije u Vukovaru poslat ćemo prijedloge institucijama EU kako jače integrirati izgradnju mira u svoje politike. Čitav program dvodnevnog događanja nalazi se u prilogu, a dostupan je i na službenim internetskim stranicama platforme CROSOL.

U narednih pet mjeseci organizacije civilnog društva organizirat će niz međunarodnih događaja. Ovdje ističemo “Europsku konferenciju o vladavini prava i ljudskim pravima u EU” koja će se održati 18. ožujka 2020. u Zagrebu s ciljem utjecanja na uspostavu mehanizma koji će onemogućiti korištenje EU fondova onim Vladama članicama EU koje krše vladavinu prava. Kroz konferenciju također želimo doprinijeti uspostavi metodologije kojom će se od ove godine raditi izvješća o vladavini prava u zemljama članicama. 

Drugi veliki događaj dogodit će se 6. svibnja 2020. u Zagrebu, dan uoči samita o proširenju EU kada ćemo organizirati “samit u sjeni o proširenju” na kojemu će sudjelovati brojne udruge sa zapadnog balkana i iz EU.

Našim aktivnostima želimo osigurati da građani ne budu isključeni iz političkih procesa EU koji će se događati tijekom predsjedanja RH Vijećem EU.

Prioriteti na kojima će raditi civilno društvo za vrijeme predsjedanja RH EU nalaze se na mrežnoj stranici platforme CROSOL, kao i popis aktivnosti koje će provoditi organizacije civilnog društva.