Održan webinar Psihosocijalna podrška i pravni status izbjeglica iz Ukrajine u RH – webinar za pomagače i volontere

CROSOL je pripremio ovaj webinar za sve zainteresirane građane Hrvatske koji su se na bilo koji način angažirali – ili se planiraju angažirati – u pružanje pomoći raseljenim osobama iz Ukrajine u Hrvatskoj, bilo to kroz volontiranje i humanitarni rad, pružanjem smještaja, informacija ili neki drugi način.

Građani Hrvatske pokazali su veliku solidarnost sa izbjeglicama iz Ukrajine kroz razne oblike pomaganja; npr. prikupljanjem i distribucijom humanitarne pomoći, prijevozom ili pružanjem smještaja u privatnim objektima.

Ovim webinarom namjera nam je bila pružiti osnovne informacije iz dva važna područja koja se tiču pomaganja raseljenim osobama iz Ukrajine:

1. Pružiti informacije o pravnom statusu izbjeglica iz Ukrajine svima koji su na neki način uključeni u pomaganje, prihvat i zbrinjavanje raseljenih osoba kako bi poboljšali opću informiranost i otklonili nedoumice, te olakšali pristup informacijama izbjeglicama koje su stigle ili će tek stići u Hrvatsku iz Ukrajine.
Predavačica: Sara Japelj, Hrvatski pravni centar

2. Pružiti osnovna znanja i informacije o psihosocijalnom aspektu pomaganja i izazovima koje donosi interakcija sa osobama koje su preživjele traumu rata, ali i pojašnjavanje psiholoških procesa i problema koji se javljaju u progonstvu, utjecaj ratnog stresa na djecu i starije osobe i mogućnosti prilagodbe na novu sredinu.
Predavač: profesor Dean Ajduković, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Društvo za psihološku pomoć

Ovaj webinar i video snimka odvijaju se u sklopu projekta “Osnažimo se za CROSOL-idarnost”, koji je podržan sa 4995 Eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.