Objavljen izvještaj o službenoj razvojnoj pomoći AidWatch 2022.

Izvješće AidWatch koje objavljuje CONCORD Europe svake godine prati količinu i kvalitetu razvojne pomoći Europske unije kroz četiri kriterija: Je li pomoć dovoljna? Je li pravilno utrošena? Je li učinkovita? I je li usmjerena na jednakost? AidWatch i organizacije koje sudjeluju u njegovoj izradi (uključujući CROSOL) svojim aktivnostima drže institucije EU i države članice odgovornima za postizanje vlastitog cilja raspodjele najmanje 0,7% BDP-a u službenu razvojnu pomoć (SRP) do 2030. Istovremeno daje preporuke EU i državama članicama za korištenje tih sredstava u stvarnom prijavljenom iznosu i na učinkovit način.

DOVOLJNO POMOĆI?

U 2021. godini, službena razvojna pomoć EU predstavljala je 0,48% njenog BDP-a, što predstavlja pad u odnosu na 2020. godinu kad je iznosila 0,50% BDP-a. EU je stoga i dalje daleko od svog cilja da dosegne ulaganje 0,7% BDP-a na SRP do 2030, a posebno je podbacila s obzirom na aktualne globalne krize.

PRAVILNO UTROŠENA?

Države članice su tijekom 2021. obećale poraditi na smanjenju pogrešno prijavljene, odnosno napuhane službene razvojne pomoći. Nasuprot tome, u prethodnoj je godini svaki šesti euro koji je naveden u brojkama za SRP bio utrošen na aktivnosti koje se u nju ne bi trebale računati. U kontekstu pandemije, najveći dio tih sredstava otpada na donacije cjepiva provid COVID-a 19 koje su države članice prvotno kupile za sebe, a potom viškove pred istekom rokova trajanja distribuirale partnerskim zemljama.

UČINKOVITO?

Posljednjih godina Europska unija je pokrenula tri inicijative za jačanje globalnih partnerstava – Team Europe, Global Gateway i Global Europe. No napredak u podršci prema globalnim partnerima uglavnom je izostao ili je simbolične prirode.

FOKUS NA JEDNAKOST?

U EU je došlo do malih pomaka u pružanju službene razvojne pomoći usmjerene na jednakost, ali oni nisu ni blizu dovoljni da obuzdaju rastuće nejednakosti koje je nedavno dodatno pogoršala globalna pandemija. Podrška najmanje razvijenim zemljama i dalje je nedovoljna.

Puni izvještaj (u pdf formatu) dostupan je ovdje.

Online verzija izvještaja dostupna je ovdje.

Nacionalna stranica za Hrvatsku dostupna je ovdje.