Tko je tko

Branka Juran
CROSOL, Koordinatorica
Email
Branka je s ulogom koordinatorice Platforme za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL) započela 2015. godine. Do danas je na vođenju projekata i koordinaciji mreža civilnog društva prikupila 20 godina iskustva, s naglaskom na temama kao što su ljudska prava, društveno poduzeništvo, humanitarna pomoć, itd.

Kristijan Kovačić
CROSOL Koordinator zagovaranja
Email
Kristijan se pridružio projektnom timu Platforme za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL) 2019. godine kao koordinator zagovaranja. Prethodno je bio angažiran kao asistent za politike visokog obrazovanja u Institutu za razvoj obrazovanja i član Upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske. Područja njegove ekspertize obuhvaćaju politike visokog obrazovanja, građanski odgoj, aktivnu građansku participaciju i politike za mlade.