Struktura

Tijela Platforme su:

1. Skupština
2. Upravni odbor

Skupštinu čine sve organizacije punopravne članice Platforme.

Predsjednik/ica Upravnog odbora CROSOL-a će ubrzo biti izabran/a.

Članovi Upravnog odbora su: Tea Vidović (Centar za mirovne studije), Natalija Havelka (Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek) i Marin Capan (Mreža mladih Hrvatske).

POPIS ČLANICA