Predsjedanje Vijećem EU

Predsjedanje Vijećem EU odvija se na način da svakih šest mjeseci druga država članica preuzme tu zadaću. Glavne zadaće predsjedanja su: planiranje sastanaka Vijeća i njegovih pripremnih tijela, predsjedanje tim sastancima i predstavljanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama Europske unije. Za vrijeme predsjedanja, države članice su organizirane u “trio”…

Službena razvojna pomoć u zemljama Zapadnog Balkana: Put prema naprijed

U našoj komparativnoj studiji “Official Development Assistance in the Western Balkans, 1990-2022: A Study of the Levels, Sources and Aims of ODA in the Western Balkans” istražili smo napredak u području službene razvojne pomoći prema Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Kosovo i Turskoj. Provedena analiza je…

Službena razvojna pomoć u Zapadnom Balkanu od 1990. do 2022. godine

U sklopu projekta “Službena razvojna pomoć na zapadnom Balkanu i Turskoj – analiza trendova kroz prizmu civilnog društva” izrađena je publikacija razvojnih trendova u šest zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, s fokusom na razine, izvore i ciljeve Službene razvojne pomoći…

UN usvojio planove za povijesnu poreznu reformu

Države članice UN-a su 22. studenog 2023. uvjerljivom većinom usvojile rezoluciju o pokretanju procesa uspostavljanja okvirne konvencije o porezu i potpunoj promjeni načina na koji se odlučuje o globalnim poreznim pravilima. Okvirna konvencija može premjestiti donošenje odluka o globalnim poreznim pravilima iz OECD (mali klub bogatih zemalja) u UN. “Ovo…

Tko štiti javni interes dok „institucije rade svoj posao“?

Gong je zatražio od Vlade Republike Hrvatske da učini nužne korake kako bi se poboljšao položaj zagovaračkih organizacija. Bez djelovanja udruga koje prate i nastoje poboljšati rad institucija te kvalitetu javnih politika, ne bi bilo značajnog povećanja broja stipendija za studente_ice slabijeg socio-imovinskog statusa, ukidanja štetnog SOR-a, glasovanja za zaražene tijekom pandemije, očuvanog javnog…

Službena razvojna pomoć je pod pritiskom, a kredibilitet Odbora za razvojnu pomoć doveden u pitanje

Nakon nedavno održanog sastanka na visokoj razini Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD DAC), mi, Referentna skupina Organizacija civilnog društva pri DAC-u, pišemo kako bismo izrazili svoju duboku zabrinutost zbog smjera u kojem ide službena razvojna pomoć (SRP). Iako pozdravljamo model sastanka na visokoj razini,…

Projekt: Živi jednakost, slavi raznolikost! (2023. – 2025.)

Projekt „Živi jednakost, slavi raznolikost!“ adresira nedostatak razvijenih organizacija civilnog društva (OCD) koje predstavljaju pokretačku promjenu u području promocije i zaštite ljudskih prava u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji (SMŽ). Nedovoljna prepoznatljivost i održivost OCD-a koje provode programe integracije,  dovodi do nekontinuiranih programa integracije za migrante, nedovoljnog razumijevanja europskih vrijednosti i…

Energane na biomasu u Danskoj

CROSOL od 2021. godine surađuje s organizacijama civilnog društva Europska kuća Ryckevelde (Belgija) i DEO (Danska).  U sklopu u sklopu Erasmus + projekta Building European Democracy– Green Transition in the EU, DEO je u rujnu ove godine organizirao našu prvu pravu razmjenu. Svaka organizacija dovela je 10 motiviranih odraslih osoba…

Reakcija Platforme za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL) na glasanje Republike Hrvatske na Općoj skupštini UN-a o hitnom primirju u Gazi

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Republike Hrvatske izražava nezadovoljstvo s glasanjem Republike Hrvatske u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda protiv rezolucije kojom se traži “trenutačno, trajno i održivo humanitarno primirje” u Gazi. Uz puno razumijevanje i prihvaćanje stajališta prema kojem navedena rezolucija ima određene manjkavosti, posebice u vidu izostanka osude terorističkih…

https://aidwatch.concordeurope.org/2023-report/