Javna rasprava o nacrtu nacionalne strategije međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći RH

POZIV

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL) poziva Vas na javnu raspravu o nacrtu:

Nacionalne strategije međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći RH za razdoblje 2015. – 2020.

Rasprava će se održati u petak, 22. svibnja 2015. godine od 11.30 – 13.00 sati u prostorijama Kuće ljudskih prava, Selska cesta 112a u Zagrebu.

Nacrt strategije će prezentirati Natali Lulić Grozdanoski, načelnica Sektora za globalne razvojne politike, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć u MVEP-u i Dalibor Matić – voditelj Službe za planiranje politike razvoja, razvojne suradnje i humanitarne pomoći u MVEP-u. Uvod u diskusiju dati će Gordan Bosanac, predsjednik Upravnog odbora CROSOL-a. Raspravu će moderirati Aida Bagić.

Nacionalna strategija međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći RH za razdoblje 2015.- 2020. temeljni je dokument kojim će se odrediti geografski i sadržajni prioriteti naše zemlje u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Također, ovaj dokument će odrediti i ključne dionike koji će biti uključeni u provedbu politika razvojne suradnje, kao i načela djelovanja, te definirai strateške prednosti koje RH ima u ovom području. Strategija ima poseban značaj u kontekstu članstva RH u EU, jer se njome definiraju i prioriteti djelovanja RH u EU, ali i kroz druge međunarodne organizacije u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći te načini suradnje s organizacijama civilnog društva.

Ovo je odlična prilika za zainteresiranu javnost i organizacije civilnog društva da se svojim konsktruktivnim komentarima uključe u javnu raspravu i na taj način doprinesu što kvalitetnijem konačnom tekstu Strategije. Nacrt Strategije nalazi se u prilogu ovome dopisu.