Humanitarna pomoć ne smije se dodjeljivati na diskriminirajućoj osnovi

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL) osuđuje potez Vlade Republike Hrvatske kojim je usvojila amandman Marijane Petir,  nezavisne zastupnice u Hrvatskom Saboru, da se iz proračunske stavke za međunarodnu razvojnu suradnju Ministarstva vanjskih i europskih poslova dodijeli 1,5 milijuna kuna za pomoć progonjenim kršćanima i drugim osobama u potrebi.

Svrha razvojne suradnje i humanitarne pomoći kao dijela vanjske politike jest smanjivanje siromaštva, patnje i nesigurnosti, a temelji se na načelima solidarnosti, pravednosti, uključivosti i humanosti. Kako i samo Ministarstvo navodi na svojim mrežnim stranicama, cilj razvojne suradnje je ostvarivanje održivog i uključivog razvoja u zemljama u razvoju.

Smatramo kako se selektivno dodjeljivanje pomoći na vjerskoj, etničkoj ili rasnoj osnovi protivi načelima međunarodne razvojne suradnje te predstavlja diskriminaciju svih ugroženih skupina koje nisu obuhvaćene ovom mjerom. Također, dodjela sredstava samo jednoj vjerskoj skupini nameće i pitanje transparentnog i odgovornog upravljanja proračunskim sredstvima, odnosno ciljanog i namjenskog trošenja istih.

Vladino shvaćanje međunarodne razvojne suradnje dodatno je potkopano činjenicom da je na istoj sjednici Sabora odbijen amandman kojim se predlagalo izdvajanje 30 milijuna kuna više za podršku organizacija koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu. Takvi postupci navode na zaključak da Vlada ne shvaća razvojnu suradnju kao mogućnost za istinsku solidarnost i pomoć zemljama u razvoju (čija je primateljica i sama donedavno bila), već kao priliku za prikupljanje političkih bodova među pojedinim društvenim skupinama.

Pozivamo Vladu Republike Hrvatske, kao i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, da politici međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći pristupe u dobroj vjeri te u skladu s njezinim načelima kako bi ona zaista bila pravedna, solidarna, uključiva te usmjerena na dostojanstvo, dobrobit i razvoj svakog čovjeka.