Deklaracija organizacija civilnog društva u susret zagrebačkog EU summita o Zapadnom Balkanu “Sa ili bez EU?” i najava akcije ispred NSK povodom summita

Preko 90 vodećih organizacija civilnog društva (OCD) Zapadnog Balkana, kao i članica Europske unije, aktivne na pitanjima temeljnih prava i vladavine prava, demokratskih institucija, civilnog angažmana, zaštite okoliša, suzbijanja korupcije i prava migranata na svom online samitu u sjeni održanom 5. svibnja 2020. usvojile su zajedničku deklaraciju pod nazivom  “Sa ili bez Europske unije” (With or Without (E)U?).

Ovim  naslovom organizacije ne šalju poruku da se protive proširenju EU – upravo suprotno. Šalje se poruka da je civilno društvo i dalje spremno predano raditi na borbi za ljudska prava, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i ekonomski razvoj zemalja zapadnog Balkana, ali žele čuti i vidjeti tu odlučnost i od same EU. EU upravo u civilnom društvu ima svog najsnažnijeg partnera (često snažnijeg nego u liderima zemalja zapadnog Balkana) te je važno da čelnici EU budu predani tom partnerstvu kao i procesu proširenja.

U deklaraciji organizacije pozivaju državna vodstva, odnosno Vlade zemalja članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana da

  • intenziviraju i ubrzaju pregovore i provedbu reformi u procesu usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije (acquis communautaire), osobito u području temeljnih prava i sloboda, sudstva, vladavine prava, demokratskih institucija,
  • se založe i podupru vlasti u Bosni i Hercegovini da čim prije provedu četrnaest prioriteta Izvještaja Europske Komisije, objavljenih u svibnju 2019. godine,
  • započnu konkretniju suradnju s organizacijama civilnog društva zemalja Zapadnog Balkana pri izradi i provedbi reformi, pritom podržavajući organizacije civilnog društva, financijski i politički, u njihovom radu na izgradnji I jačanju demokracije i vladavine prava,
  • uključe zemlje Zapadnog Balkana u primanje programa pomoći nakon pandemije virusa Covid-19, namijenjene gospodarskom i društvenom oporavku, posebice u European Green New Deal planu. Uloga civilnog društva u procesu olakšavanja posljedica krize ne bi trebala biti podcijenjena već bi se ona trebala podržati i olakšati.

Organizacije civilnog društva izrazile su i žaljenje što hrvatsko predsjedanje nije bilo predano radu na vladavini prava unutar EU te istaknule da civilno društvo zapadnog Balkana želi biti uključeno u rasprave o budućnosti Europe.

Nacrt deklaracije izradili su CROSOL – platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske, Kuća ljudskih prava Zagreb, Documenta – centar za suočavanje s prošlošću, Civil Rights Defenders, Balkan Civil Society Development Network, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Helsinški odbori za ljudska prava iz Sjeverne Makedonije i Albanije, Institut za demokratija “Societas Civilis” Skopje, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BIH, Politikon mreža i Sbunker. Puni tekst deklaracije dostupan je na mrežnoj stranici udruge CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske.

Istovremeno s održavanjem zagrebačkog EU summita o Zapadnom Balkanu u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, u srijedu, 6. svibnja od 16:30 sati, organizacije civilnog društva pod koordinacijom CROSOL-a održat će performans i dati izjave za javnost ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao sjedištu hrvatskog predsjedanja, u okviru kojeg će deklaracija OCD-a i službeno biti objavljena.