Službena razvojna pomoć u Zapadnom Balkanu od 1990. do 2022. godine

U sklopu projekta “Službena razvojna pomoć na zapadnom Balkanu i Turskoj – analiza trendova kroz prizmu civilnog društva” izrađena je publikacija razvojnih trendova u šest zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, s fokusom na razine, izvore i ciljeve Službene razvojne pomoći (ODA – Official Development Assistance).  

Osim navedenih zemalja, analiza je provedena i u Hrvatskoj i Turskoj, susjednim državama s višim životnim standardom, ali koje dijele zajedničku povijest i razvoj s Zapadnim Balkanom. Ova šira perspektiva omogućuje usporedbe i daje preporuke za ubrzanje razvoja u zemljama gdje je analiza provedena.

Glavni cilj ovog istraživanja je pružiti pregled razina, izvora i prioriteta službene razvojne pomoći koja je dodijeljena regiji Zapadnog Balkana tijekom posljednja tri desetljeća. Važno je napomenuti da, iako OECD baza podataka za statistiku službene razvojne pomoći (koji predstavlja najkompletniju dostupnu bazu podataka o SRP) a time i ovo istraživanje, uključuju podatke iz zemalja koje ne izvještavaju o SRP-u prema DAC-u, ne uključuju podatke o službenoj razvojnoj pomoći iz Kine.

Ovaj dokument nastao je uz financijsku potporu Grada Zagreba. Sadržaj ovog dokumenta je
odgovornost CROSOL-a te se ni pod kojim uvjetima ne može smatrati odrazom stajališta Grada
Zagreba