IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 2024. – Vodič za građane kroz EU izbore

U sklopu projekta Building European Democracy (Izgradnja europske demokracije), CROSOL je u suradnji sa partnerskim organizacijama iz Belgije i Danske objavio e-knjigu: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 2024. – Vodič za građane kroz EU izbore.

Izborni ciklus od 2019. do 2024. godine bit će upamćen kao izazovan period za Europsku uniju. Početak pandemije koronavirusa u ožujku 2020. doveo je do prvog izravnog angažmana Unije u upravljanju krizom, uz ključnu ulogu Europske komisije u koordinaciji nabavke cjepiva i donošenju političkih smjernica.

Invazija Rusije na Ukrajinu potaknula je snažnu reakciju EU i promjene u unutarnjoj i vanjskoj politici. Skorašnji sukobi, poput onog u Gazi, istaknuli su potrebu za ponovnim razmatranjem uloge EU kao geopolitičkog aktera.

S predstojećim izborima za Europski parlament 9. lipnja, fokus se usmjerava na zelenu tranziciju. Ambiciozni ciljevi Europske komisije za smanjenje emisija stakleničkih plinova za 90% do 2040. godine izazvali su reakcije, posebno u poljoprivrednom sektoru.

E-knjiga pruža čitateljima pregled ključnih aspekata EU i njenih institucija, temeljeno na iskustvima tri različite zemlje: Danske, Belgije i Hrvatske. Također, prikazuje različite sudionike EU-a i fokusira se na proces donošenja odluka.