Priručnik o pravednom oporezivanju

Priručnik za edukatore/predavače s planovima lekcija

Razumijevanje utjecaja porezne zloupotrebe i načina za njeno smanjenje ključno je za zemlje
„u tranziciji”, poput Hrvatske, koje žele povećati svoj životni standard. Ovaj priručnik osmišljen
je kako bi predavačima i profesorima pomogao da osmisle vježbe kojima će učenici/studenti
upoznati porezni sustav, ali i kako bi im pomogao razumjeti na koji se način Hrvatska i Europska
unija uklapaju u globalnu sliku pravednog oporezivanja.