CROSOL zapošljava!

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL) je nestranačka i neprofitna organizacija civilnog društva koja je aktivna u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Od studenog 2018. godine provodimo EU projekt ‘’Towards open, fair and sustainable Europe in the world/ EU Presidency 2019-2020“ u sklopu kojeg ćemo otvoriti dva radna mjesta – za zagovaračke aktivnosti i poslove logistike/administracije.

Detaljnije opise poslova te upute o načinu prijave možete pogledati u dokumentima u privitku.

Rok prijave: 13 veljače 2019. do 17 sati.