CONCORD je objavio godišnji AidWatch izvještaj za 2019. g.

Pomoć EU-a smanjila se u 2018. godini, nastavljajući trend pada od 2017. Unatoč dobro prihvaćenom smanjenju od 25% u djelovima koji su smatrani “prenapuhanima”, pomoć EU-a i dalje se smanjuje nakon smanjenja ovih komponenti. To znači da će, uz sadašnju stopu rasta, EU tek 2061. godine ispuniti cilj od 0,7% Službene razvojne pomoći (Official development assistance – ODA) / BND-a, kako je otkriveno u izvješću CONCORD AidWatch za 2019. godinu.

Gledajući načelo „Ne ostavljaj nikoga iza sebe“ i kako ga zapravo provesti, izvješće AidWatch pokazuje da trenutna dodjela EU-a za razvojnu pomoć nije vođena visokom razinom siromaštva i nejednakosti u nekim regijama svijeta.

Izvješće CONCORD AidWatch za 2019. godinu sastavlja čitav niz preporuka o tome kako započeti s primjenom načela „Ne ostavljaj nikoga iza sebe“ i osigurati da se pomoć EU na odgovarajući način koristi za smanjenje siromaštva i nejednakosti.

Da biste dobili potpuni uvid i brojke, pročitajte novo izvješće.