CONCORD je objavio AidWatch izvještaj za 2020.

2020. predstavlja prvu godinu od 1998. u kojoj je globalna stopa siromaštva porasla. Na to je uvelike utjecala pandemija COVID-19 koronavirusa, no nije pomoglo ni to što se EU i njezine države članice sve više udaljavaju od svojih ciljeva humanitarne pomoći.

U izvještaju AidWatch 2020 koji objavljuje CONCORD Europe pogledajte kako države Europske unije stoje u praćenju svoje obaveze prema “LeaveNoOneBehind”. U 2019. godini, službena razvojna pomoć (ODA) pala je treću godinu za redom. To znači da je čak i prije globalne pandemije zaostajala u pružanju podrške partnerskim zemljama. Prema trenutnoj stopi rasta, EU ciljevi za 2030. neće biti ispunjeni do 2070. godine.

Cijeli izvještaj (na engleskom jeziku) dostupan je ovdje: