Članice

ADRA Hrvatska

ADRA Hrvatska radi s ljudima pogođenim siromaštvom i teškoćama kako bi preko ovlaštenih partnerstava i odgovornog djelovanja stvorila pravedne i pozitivne promjene. 

Centar M.A.R.E. – Model aktivne rehabilitacije i edukacije

Udruga je samostalna, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija, usmjerena ka stvaranju socijalno osjetljivog društva i jednakih prilika za sve ljude; tolerantnog, osviještenog i znanjem osvježenog društva. Misija udruge je unapređenje kvalitete života, stvaranje poticajnih i razvojnih uvjeta koji omogućuju osnaživanje, rast i razvoj prvenstveno socijalno osjetljivih društvenih skupina, ali i šire…

Centar za mirovne studije

Udruga građanki i građana koja se zalaže za društvenu promjenu na načelima nenasilja, izgradnje mira i poštivanja ljudskih prava, povezujući obrazovanje, istraživanje, aktivizam i rad na javnim politikama.

Centar za ženske studije

Misija Centra za ženske studije jest pružiti obrazovanje iz ženskostudijskih tema, djelovati na podizanju svijesti žena u Hrvatskoj te poticati istraživanje i izdavaštvo vezano uz ženskostudijske teme.

DEŠA Dubrovnik – Humanitarna i mirotvorna organizacija

Svojim djelovanjem doprinosi kvalitetnijem životu u zajednici, pokrećući pozitivne promjene kroz programe osmišljene kao odgovor na potrebe zajednice, zasnovane na prepoznavanju i očuvanju izvornih prirodnih i kulturnih vrijednosti, izgradnji kapaciteta različitih dionika, većem uključivanju socijalno osjetljivih skupina u održivi razvoj zajednice, iniciranju novih (inovativnih) gospodarskih aktivnosti, poticanju zapošljavanja i zagovaranju…

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Doprinosi razvijanju individualnih i društvenih procesa suočavanja s prošlošću u izgradnji održivog mira u Hrvatskoj i široj regiji produbljujući javni dijalog i inicirajući debate o javnim politikama koje potiču suočavanje s prošlošću, prikupljajući podatke, objavljujući istraživanja o ratnim događajima, ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava, te prateći sudske procese na…

Domine – Split

Feministička nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana 2002. godine s ciljem promicanja prava žena i poticanja razvoja civilnog društva.

Domino

Nevladina, nestranačka, neprofitna udruga sa sjedištem u Zagrebu koja ima za cilj propitivanje tradicionalnih i rad na transformaciji opresivnih normi u tranzicijskom društvu kroz kulturu, medije, javne politike, obrazovanje i suradnje s domaćim i međunarodnim organizacijama.

Forum za slobodu odgoja

Svojim djelovanjem i aktivnostima pridonosi realizaciji društva utemeljenog na vrednotama pravednosti, kritičkog mišljenja, socijalne osjetljivosti, samosvijesti, tolerancije i dijaloga. Forum provodi velik broj međunarodnih i domaćih projekata putem kojih pruža kvalitetne i suvremene obrazovne programe stručnjacima, djeci i mladima, uključujući područja građanskog i zdravstvenog odgoja i obrazovanja, komunikacije i medijacije,…

GONG

Organizacija civilnog društva utemeljena 1997. radi poticanja građana na aktivnije sudjelovanje u političkim procesima. Cilj djelovanja je promicanje i unaprjeđenje ljudskih i građanskih prava te ohrabrivanje i osnaživanje građana za što aktivnijom participacijom u procesima donošenja političkih odluka.

Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska

Regionalna mreža nevladinih organizacija s uredima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosovu i Srbiji koja ima za cilj promicanje ljudskih prava, osnaživanje mehanizama tranzicijske pravde te jačanje vladavine prava kroz procese istraživanja istine, suočavanja s prošlošću i uspostavljanju progresivnih veza i vizija budućnosti u regiji i globalno.

Kuća ljudskih prava Zagreb

Mreža šest organizacija civilnog društva koju su 2008. godine osnovale B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran., Centar za mirovne studije, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Građanski odbor za ljudska prava, Udruga za promicanje istih mogućnosti i Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja Svitanje. Organizacija je osnovana s…

Miramida Centar – Regionalne razmjene mirovnih iskustava

Miramida Centar je u svojih 15 godina od osnutka u kolovozu/augusti 2000. institucionalno je podržavana od Quaker Peace & Social Witness, Mennonite Central Committee i Nacionalne Zaklade u RH. Organiziranje jedinog ODMAK-a/ RETREAT- a za regionalne mirovne aktiviste, tematskih Miramidana – Dana Izgradnje mira te uključivanja ratnih veterana/ branitelja u…

Mreža mladih Hrvatske

Savez 69 nevladinih udruga mladih i za mlade koji u Republici Hrvatskoj djeluje kao nacionalna krovna organizacija mladih (eng. National Youth Council) i članica je Europskog foruma mladih.

OBRIS – Obrana i sigurnost

Udruga građana osnovana krajem 2011. godine, a koja radi na istraživanju pitanja vezanih za područja obrane i sigurnosti, promicanju transparentnosti i informiranosti građana za ove teme te jačanju građanskog nadzora nad sektorima državne vlasti koji se ovim temama bave. Dio rada ove udruge predstavlja i internetski portal “OBRIS – Obrana…

ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

ODRAZ – Održivi razvoj zajednice od 2000. potiče i jača inicijative te suradnju u lokalnim zajednicama, u cilju dugoročnog razvoja na održiv način. ODRAZ organizira neformalno obrazovanje za održivi razvoj; surađuje s relevantnim dionicima na oblikovanju strateških usmjerenja, provedbi i praćenju održivog lokalnog i ruralnog razvoja; jača kapacitete civilnog, javnog…

Omladinska udruga Podum

OU Podum je neovisna, neprofitna i samoorganizirana udruga za mlade,s ciljem uključivanja mladih u interkulturalne i internacionalne programe razmjene mladih i programe mobilnosti. 

Savez udruga KLUBTURA

Savez udruga Klubtura/Clubture okuplja nezavisne kulturne organizacije u Hrvatskoj, s ciljevima poticanja suradnje između organizacija, osnaživanja njihovih kapaciteta i jačanja javne vidljivosti i utjecaja nezavisne kulturne scene u definiranju kulturnih politika u Hrvatskoj i regiji Jugoistočne Europe.

Srpski demokratski forum

Dobrovoljna, nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija, predana idealima slobode i vladavine prava, idealima mira i sporazumijevanja među ljudima i narodima, izgradnji, jačanju i učvršćivanju demokracije, humanizma, jednakosti i vladavine prava, te zaštiti i afirmaciji ljudskih, građanskih i političkih prava

Terra Hub

Udruga Terra hub osnovana je krajem 2016. godine nakon zatvaranje ureda Programa UN-a za razvoj u Hrvatskoj, kao samostalna nezavisna organizacija s vizijom nastavka rada u području energija, okoliš i inovacije na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Udruga “MI” – Split

Udruga „MI“- Split od svog osnutka 1997. provodi programe potpore građanima i razvoja zajednice poticanjem suradnje, solidarnosti i uključivanja građana, u cilju uspostavljanja društvene kohezije.

Udruga Zemljani – Are You Syrious?

“Are You Syrious?” je volonterska organizacija koja od 2015. godine pruža podršku izbjeglim osobama kroz terensko pomaganje na međunarodnoj razini te niz integracijskih aktivnosti u Hrvatskoj. Uz to, AYS prati, evaluira i sustavno izvještava o kršenju ljudskih prava izbjeglica, te služi kao servis dnevnih vijesti o migracijama za stručnjake, volontere…

Volonterski centar Zagreb

Volonterski centar Zagreb (VCZ) resursni je centar koji povezivanjem, edukacijom i promicanjem volonterstva na lokalnoj i međunarodnoj razini potiče osobni i društveni razvoj. Vizija VCZ-a je društvo u kojem je volonterstvo pokretačka snaga aktivne, odgovorne i humane zajednice.

Zelena akcija

Nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu.

Živi atelje DK

Živi atelje DK nudi: 1/ Galerijski prostor i kolektivni kreativni prostor za umjetnike; 2/ Program za umjetnika u rezidenciji sa naglaskom na Balkansku regiju, Aziju sa Bliskim Istokom i Afriku; 3/ Populariziranje umjetnosti kao sveobuhvatne edukacije, terapeutske metode i aktivističkog izraza; 4/ Usmjerenost na ojačavanje uloge žena u umjetnosti i…