Analiza trendova međunarodne razvojne pomoći tijekom pandemije COVID-19

Nevladina organizacija u području međunarodne razvojne suradnje Development Initiatives objavila je novo izvješće u kojem analizira globalne trendove u razvojnoj pomoći u kontekstu pandemije koronavirusa.

Glavni nalazi izvješća pokazuju nekoliko ključnih trendova:

  • SRP je stagnirala od 2016., no tijekom 2020. bilježi oštar pad
  • Nastavlja se trend smanjivanja udjela bespovratnih potpora, a pomoć sve više dolazi u obliku kredita
  • U nekim analiziranim zemljama ekonomska kriza uzrokovana pandemijom dovela je do pada SRP-a i do 40%
  • Tijekom 2020. zabilježena je promjena prioriteta u smjeru zdravstvene i socijalne zaštite nauštrb humanitarne pomoći
  • SRP usmjerena na rodnu ravnopravnost i klimatske promjene bila je relativno stabilna u periodu od 2015. do 2019.
  • SRP za najmanje razvijene zemlje povećala se za 12% u 2019. godini, no u 2020. su međunarodne financijske institucije smanjile udio pomoći za zemlje s niskim prihodima
  • Usmjeravanje SRP prema zemljama s najvišim stopama siromaštva poraslo je u 2019., ali u 2020. su međunarodne financijske institucije smanjile udio pomoći zemljama s visokim stopama ekstremnog siromaštva s 53 na 33%.

Izvješće je dostupno na engleskom jeziku na mrežnim stranicama Development Initiatives.