Tribina: Migracije u doba klimatske krize – Izložba fotografija

Slika 01 – Andrijana Jozanović:Tvrđavica – naselje u gradu Osijeku, smještena na lijevoj obali Drave. Na fotografiji je vodostaj Drave kad je bio iznimno nizak. Vrlo niski vodostaji rijeka posljedica su sve dugotrajnijih suša koje postaju sve intenzivnije te imaju ogroman štetan učinak na prirodu, ali i na ljude, posebno…