Tribina o napadima na civilno društvo i medije kroz koncept iliberalne demokracije u Budimpešti

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL), u suradnji sa nacionalnim platformama Mađarske (HAND), Slovenije (SLOGA) i Latvije (LAPAS) održala je 8. studenog 2016. u Budimpešti dvodnevnu radionicu na temu sužavanja prostora djelovanja civilnog društva. U sklopu CONCORD-ovog „Learning and Exchange Foruma“ održana je i tribina „Sužavanje prostora građanskog djelovanja kroz…