Seminar: Međunarodna razvojna suradnja – politike solidarnosti

Mirovni studiji u suradnji s platformom za međunarodnu građansku solidarnost Crosol organiziraju uvodni seminar o Međunarodnoj razvojnoj suradnji kao politici solidarnosti. Sudionici i sudionice će se upoznati s osnovnim pojmovima međunarodne razvojne suradnje, razvojnom suradnjom od pokreta nesvrstanih do uloge RH unutar razvojne suradnje EU.  Seminar će dati i pregled…