Dobrovoljni nacionalni pregled o provedbi programa UN-a za održivi razvoj do 2030.

Predstavljanje prvog Dobrovoljnog nacionalnog pregleda provedbe Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030. pred UN‑ovim Političkim forumom na visokoj razini 2019. godine za Hrvatsku je prigoda za vrednovanje dosadašnjih postignuća u ispunjavanju ciljeva održivog razvoja. Izrada pregleda provedena je usporedno s izradom Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine koja će biti usvojena u prvoj polovini 2020. godine. Pregled je dostupan na poveznici.

X