Deklaracija organizacija civilnog društva ususret zagrebačkog EU Summita o Zapadnom Balkanu

Dragi prijatelji i kolege iz Europske unije i sa zapadnog Balkana,

6. svibnja/maja 2020. vođe država članica EU i država zapadnog Balkana sastat će se u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU kako bi razgovarali o perspektivi država zapadnog Balkana za ulazak u EU. Obzirom na pandemiju korona virusa, prvotno planirani samit o zapadnom Balkanu bit će zamijenjen online sastankom. Kako bismo osigurali prisutnost glasa organizacija civilnog društva na sastanku, organizacije civilnog društva iz Hrvatske okupljene u Forum 2020 pod koordinacijom CROSOL-a i organizacije iz regije planirale su održati summit u sjeni. Nažalost, i taj događaj morao je biti otkazan. Ipak, odlučili smo poslati deklaraciju organizacija civilnog društva političkim liderima. Pozivamo Vas – ukoliko se slažete – da potpišete predloženu deklaraciju, kako bismo poslali zajedničku poruku sudionicima samita. 

Nacrt deklaracije izradili su CROSOL – platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske, Kuća ljudskih prava Zagreb, Documenta – centar za suočavanje s prošlošću, Civil Rights Defenders, Balkan Civil Society Development Network, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Helsinški odbori za ljudska prava iz Sjeverne Makedonije i Albanije, Institut za demokratija “Societas Civilis” Skopje, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BIH, Politikon mreža i Sbunker. 

Hvala Vam – nadamo se da ćemo uskoro imati priliku sastati se uživo negdje u Europi – gdje god to bilo.


Deklaracija organizacija civilnog društva ususret zagrebačkog EU Summita o Zapadnom Balkanu

Sa ili bez EU?

Mi, niže potpisane organizacije civilnog društva (OCD) Zapadnog Balkana, kao i članica Europske unije, aktivne na pitanjima temeljnih prava i vladavine prava, demokratskih institucija, civilnog angažmana, zaštite okoliša, suzbijanja korupcije, prava migranata;

Podržavajući procese europske integracije zemalja Zapadnog Balkana i zagovarajući njihovo pridruživanje Europskoj uniji;

Svjesni problema i izazova s kojima se zemlje Zapadnog Balkana suočavaju prilikom zaštite te očuvanja najviših standarda demokracije, temeljnjih prava i sloboda, vladavine prava, ekonomskog i socijalnog blagostanja i solidarnosti za svoje građane;

Svjesni prevladavajućih političkih, ekonomskih i društvenih izazova s kojima se suočavaju društva Zapadnog Balkana, koje su posljedica ratova, teških kršenja ljudskih prava, nedemokratskih i autokratskih režima, kao i ekonomskih i društvenih nejednakosti;

Svjesni političkih, ekonomskih i društvenih izazova s kojima je suočena Europska unija s obzirom na političku fragmentaciju, rast populizma i ekstremizma, ekonomske i društvene nejednakosti, migracija, društvene sigurnosti, kao i na primjetan zamor političkih elita i glasača u vezi s daljnjim proširenjem Europske unije prema Zapadnom Balkanu;

Pored toga i,

Zabrinuti zbog ozbiljnih napada na demokraciju, vladavinu prava i ljudska prava u nekim zemljama članicama – osobito u kontekstu trenutne epidemije virusa Covid-19;

Zabrinuti što je Republika Hrvatska za vrijeme svog predsjedanja Unijom izbjegavala otvoriti teme vladavine prava i demokracije unutar Vijeća EU;

Zabrinuti manjkom solidarnosti između zemalja članica u inicijalnom razdoblju širenja Covid-19 virusa, kao i suočavanja s migracijskim pitanjima,

POZIVAMO državna vodstva, odnosno Vlade zemalja članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana da:

 • Intenziviraju i ubrzaju pregovore i provedbu reformi u procesu usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije (acquis communautaire), osobito u području temeljnih prava i sloboda, sudstva, vladavine prava, demokratskih institucija. Zemlje Zapadnog Balkana se moraju obvezati na istinsku provedbu reformi kako bi ostvarili trajnu institucionalnu i društvenu promjenu, dok se Europska unija mora držati istih načela pri ocijenjivanju njihova napretka. Poseban naglasak se mora staviti na poboljšanje suradnje zemalja u radu na razrješavanju sudbina nestalih osoba; na jačanje suradnje i povećanje efikasnosti procesuiranja ratnih zločina; podržavanje ostalih inicijativa tranzicijske pravde, posebice onih iniciranih od strane civilnog društva, poput REKOM-a. Ovo je jedan od preduvjeta za izgradnju povjerenja između država i društava Zapadnog Balkana. Istovremeno, svako kašnjenje ili odgoda od strane Unije, u radu na pitanjima vladavine zakona, ljudskih prava i demokracije, u zemljama članicama, ima iznimno loše posljedice na proces demokratizacije zemalja Zapadnog Balkana. Zbog svega navedenog, očekujemo od Europske unije da dokaže predanost svojim temeljnim vrednotama – ne samo kroz simbolične općenite izjave, već kroz konkretna djelovanja.
 • se založe i podupru vlasti u Bosni i Hercegovini da čim prije provedu četrnaest prioriteta Izvještaja Europske Komisije, objavljenih u svibnju 2019. godine. U otvorenom i konzultativnom procesu sa civilnim društvom i Predstavništvom Europske unije u Bosni i Hercegovini, Vijeće Ministara BiH mora donijeti novi akcijski plan za provedbu prioriteta iz Izvještaja Europske komisije, koji bi bio usredotočen na pitanja vezana uz izgradnju demokracije, ostvarivanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava. Europska unija bi trebala poslati jasnu poruku da je kandidacijski status moguć i ostvariv te ovisi o konkretnim koracima BiH s obzirom na četranaest opisanih prioriteta. BiH ne smije biti izostavljena u procesu integracije Zapadnog Balkana u Europsku uniju, kao što i sama mora pokazati da se obvezuje provesti reforme koje su nužan dio tog procesa.
 • započnu konkretniju suradnju s organizacijama civilnog društva zemalja Zapadnog Balkana pri izradi i provedbi reformi, pritom podržavajući organizacije civilnog društva, financijski i politički, u njihovom radu na izgradnji I jačanju demokracije i vladavine prava.  Europska unija se mora nastaviti oslanjati na mišljenja civilnog društva pri procjeni učinka reformi i izbjegavati politički tendeciozna djelovanja koja ne doprinose konstruktivnim rješenjima, bilo na nacionalnoj ili razini procesa proširenja EU. Pro forma simulacije i nagovještaji reformi proširenja Unije, bez konkretnih i suštinskih promjena od strane Vlada se moraju prokazati kao takve i prepoznati kao politički neprihvatljive.
 • uključe zemlje Zapadnog Balkana u primanje programa pomoći nakon pandemije virusa Covid-19, namijenjene gospodarskom i društvenom oporavku, posebice u European Green New Deal planu. Uloga civilnog društva u procesu olakšavanja posljedica krize ne bi trebala biti podcijenjena već bi se ona trebala podržati i olakšati rad OCD-ima u tom pogledu. 

Organizacije civilnog društva Zapadnog Balkana trebale bi biti zastupljene na Konferenciji o budućnosti Europe.

Smisleno pridruživanje se može odviti jedino ako se temelji na predanosti demokratizaciji i ekonomskom razvoju zemalja Zapadnog Balkana. No mora se naglasiti da je ovo obostran proces. Na primjer, Unija bi trebala biti iskrena i reći da su izazovi pridruživanju značajni, a ne skrivati se iza sintagmi “problema načina proširenja”. U svakom slučaju, poboljšani načini procesa pridruživanja bi trebali primijenjeni  čim prije.

Bez prave demokracije (koja je ne samo višestranački sustav već i čitav raspon demokratskih institucija, uključujući nezavisno sudstvo, nezavisne medije i nevladine organizacije i organizacije koje prate kršenja prava) i poštivanja vladavine zakona i ljudskih prava u i izvan Europske unije, prestaje postojati vizija mira i napretka u budućnosti. Ako EU ne može jamčiti i iskazati vrijednosti i vrednote koje koje sama promiče, mi: pro-europske organizacije civilnog društva koje djeluju u području temeljnih prava i vladavine zakona, demokratskih institucija, civilnog djelovanja, zaštite okoliša, suzbijanja korupcije i zaštite prava migranata – moramo se neizostavno zapitati: kako dalje – sa ili bez EU?

Želimo vjerovati da je naša budućnost unutar EU i da su vrijednosti i vrednote za koje se svakodnevno borimo (poštivanje ljudskih prava, demokratskih institucija, vladavine prava i zaštite okoliša) zaista naše zajedničke vrijednosti i vrednote Europske unije. Želimo da to ovaj Zapadnobalkanski Summit i dokaže.

5. svibnja 2020.

Beograd-Podgorica-Priština-Sarajevo-Skopje-Tirana-Zagreb

Potpišite deklaraciju:

  Potpisnici:

  # Organisation City Country
  # Organisation City Country
  1 Center for Monitoring and Activism - CEMA Cacak Serbia
  2 Center for Europen Policy Studies on Regionaland Local Development Tirana Tirana
  3 Albanian Media Council Tirana Albania
  4 UZRH "Bolja budućnost" Zagreb Croatia
  5 Centar za odrzivi razvoj ,,MARKRIKAT" Brus Србија
  6 Le Courrier des Balkans PARIS France
  7 Centre for Civic Education (CCE/CGO) Podgorica Montenegro
  8 CURE Fondacija Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  9 Centre for Applied European Studies -CPES Belgrade Serbia
  10 Civic Initiatives Belgrade Serbia
  11 Albanian Disability Rights Foundation Tirana Albania
  12 Institute Alternative PODGORICA Montenegro
  13 BeFem Feminist Cultural Center Beograd Serbia
  14 Humanitarian Law Center Belgrade Serbia
  15 crossborder factory Berlin Germany
  16 Udhetim i Lire - Liberi di Viaggiare Durres Albania
  17 Fondacija Infohouse Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  18 Human Rights House Belgrade Belgrade Serbia
  19 ADRA Hrvatska Zagreb Croatia
  20 Forum civilna mirovna služba BiH (forumZFD) Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  21 Civil Society Promotion Center Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  22 Network for Building Peace Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  23 Foreign Policy Initiative BH Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  24 Initiative for the monitoring of EU integration of BiH Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  25 IZAĐI Novi Sad Serbia
  26 Udruga MI- Split Split Croatia
  27 FOND Bucharest Romania
  28 Hungarian Helsinki Committee Budapest Hungary
  29 Youth Educational Forum Skopje Republic of North Macedonia
  30 Heartefact Belgrade Serbia
  31 Committee for human rights Nis Nis Serbia
  32 Network of the Committees for Human Rights in Serbia CHRIS Nis Serbia
  33 Local Democracy Agency Zavidovici Zavidovici Bosnia and Herzegovina
  34 MULTIKULTURA Tetovo North Macedonia
  35 North Green Association Tirana Albania
  36 Vizion OJF Tirana Albania
  37 Coalition Margins Skopje North Macedonia
  38 European Association for Local Democracy (ALDA) Skopje North Macedonia
  39 Balkan Network for Local Democracy Skopje North Macedonia
  40 Center for Investigative Journalism of Serbia Belgrade Serbia
  41 Centar lokalne demokratije Subotica Serbia
  42 Local Democracy Agency Mostar Bosnia and Herzegovina
  43 Local Democracy Agency of Albania VLORA Albania
  44 Independent Journalists' Association of Serbia Belgrade Serbia
  45 Local Democracy Agency of Kosovo Peja Kosovo
  46 Pescanik Belgrade Serbia
  47 Lawyers' Committee for Human Rights YUCOM Belgrade Serbia
  48 Italian Association of NGOs Rome Italy
  49 SOLIDAR Brussels Belgium
  50 Concord Italy Rome Italy
  51 Mensch Raum Land e.V. Berlin Germany
  52 Centar lokalne demokratije LDA Knjaževac Serbia
  53 WWF Adria Zagreb Croatia
  54 Centre for Peace Studies Zagreb Croatia
  55 Agencija za lokalnu demokratiju Niksic Montenegro
  56 WeWorld-GVC Foundation Milan Italy
  57 Balkan Green Foundation Pristina Kosovo
  58 Human Rights Action Podgorica Montenegro
  59 Albanian National Youth Network - ANYN Tirana Albania
  60 Human Rights House Foundation Oslo Norway
  61 Center for Social Advocacy Tirane Albania
  62 Albanian Coalition for Education Tirana Albania
  63 Balkan Civil Society Development Network Skopje North Macedonia
  64 PINK Embassy Albania Tirana Albania
  65 Child Rights Centre Albania (CRCA/ECPAT Albania) Tirana Albania
  66 European Centre Foundation Tirana Albania
  67 Institute for Research and Policy Analysis - Romalitico Skopje North Macedonia
  68 United Pro LGBT Albania Tiranë Albania
  69 OU Podum Otocac Croatia
  70 Terra Hub Zagreb Croatia
  71 European Policy Institute - Skopje Skopje Republic of North Macedonia
  72 Miramida Centar - Regionalne razmjene mirovnih iskustava Grožnjan/Buje Hrvatska
  73 Sarajevski otvoreni centar Sarajevo Bosna i Hercegovina
  74 Integrated Development Initiative Brcko District Bosnia and Herzegovina
  75 Association New Security Initiative Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  76 Centre for Security Studies Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  77 CPCD Donji Vakuf Bosnia and Herzegowina
  78 Mladiinfo Internacional Skopje North Macedonia
  79 Partners Albania for Change and Development Tirana Albania
  80 ILGA-Europe Brussels Belgium
  81 Association for nature and environment protection EKOPRO Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  82 Centar za ekologiju, obrazovanje i ofrživi razvoj CEKOOR Sarajevo Bosna i Hercegovina
  83 Resource Environmental Center Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  84 Finnish Development NGOs Fingo Helsinki Finland
  85 Foreign Policy Initiative BH Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  86 ODRAZ-Održivi razvoj zajednice Zagreb Croatia
  87 Centar za promociju civilnog društva Sarajevo Bosnia and Herzegovina
  88 Gong Zagreb Croatia
  89 Youth Initiative for Human Rights Belgrade Serbia
  90 ePaństwo Foundation Warsaw Poland
  91 ASTRA-Ankti trafficking action Belgrade Serbia
  92 Center for civil liberties-CEGAS Podgorica Montenegro
  93 Institute for Territorial Economic Development - InTER Belgrade Serbia
  94 Human Rights House Zagreb Zagreb Croatia
  95 Netherlands Helsinki Committee The Hague Netherlands
  96 Pro NEN (nevladina organizacija za razvoj elektronskih medija i njegovanje kulture komunikacije) Podgorica Montenegro
  97 International and Security Affairs Centre - ISAC Belgrade Serbia
  98 Helsinki Committee for Human Rights Skopje Republic of North Macedonia
  99 Politikon Network Podgorica Montenegro
  100 Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću Zagreb Croatia
  101 European Movement in Serbia Belgrade Serbia
  102 Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights Osijek Osijek Croatia
  103 Civil Rights Defenders Stockholm Sweden
  104 Belgrade Centre for Security Policy Belgrade Serbia
  105 CROSOL - Croatian Platform for International Citizen Solidarity Zagreb Croatia
  X